Ter Hoogekerk

Hartelijk welkom op onze website. Gemeenteleden kunnen inloggen voor nieuws vanuit de
gemeente of de kerkenraad en voor het volgen van de kerkdiensten. Het aanmelden hiervoor kan
alleen voor eigen gemeenteleden.

Donker en licht --- Ik weet niets wat de godsdienst meer verdonkert en verduistert, dan wereldse en tijdelijke belangen die zo gretig worden nagejaagd. Er is niets dat meer schijnt onder de mensen dan een goede wandel in zachtmoedige wijsheid.

Voor alle data geldt 'Deo volente'

Agenda

07 februari 2023
14 maart 2023
18 april 2023
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

over ons

Over onze Gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Middelburg is geïnstitueerd op 2 september 1836. De gemeente behoort bij het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten dat zo’n 150 gemeenten telt met in totaal ongeveer 108.000 leden. Het fundament van heel het kerkelijk leven is de Bijbel, Gods onfeilbare Woord. We belijden op grond van Gods Woord het gezag van de belijdenisgeschriften. Naast de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belijdenis van Nicea en de belijdenis van Athanasius zijn dit de zogeheten Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 

Vanwege de groei van de gemeente werd deze in de jaren zeventig van de twintigste eeuw gesplitst, waardoor de gemeenten van Middelburg-Centrum en Middelburg-Zuid ontstonden. Op 13 mei 1997 werd het huidige kerkgebouw, de Ter Hoogekerk, geopend. Het kerkgebouw telt 1250 zitplaatsen.

Ter Hoogekerk

Voor Ouders en Kinderen

In deze verzamelmap staan documenten die te gebruiken zijn voor de huisgodsdienst. Op zondag, of in de dagen er na. Ze zijn te gebruiken in de gezinnen, door ouders en kinderen maar ook door andere gemeenteleden.

Middelburg-Centrum, IMG_4812, kerkzaal

Meditaties en Gemeenteavonden

orgel

Ds. J.M.D de Heer

De eerder gehouden meditaties van Ds. J.M.D. de Heer zijn hieronder beschikbaar om te downloaden.

Middelburg, IMG_1567, fragment

Ds. M. Karens

De eerder gehouden meditaties van Ds. M. Karens zijn hieronder beschikbaar om te downloaden.