Ter Hoogekerk

Hartelijk welkom op onze website. Gemeenteleden kunnen inloggen voor nieuws vanuit de
gemeente of de kerkenraad en voor het volgen van de kerkdiensten. Het aanmelden hiervoor kan
alleen voor eigen gemeenteleden.

Matig --- Sta ernaar om matig te zijn in de dingen van de wereld. Er is niets dat de duivel zoveel voordeel geeft en zo vaak als overwinnaar maakt, als uw vurig en onmatig najagen van de wereldse dingen.

Voor alle data geldt 'Deo volente'

Agenda (kerkdiensten)

over ons

Over onze Gemeente

De Gereformeerde Gemeente van Middelburg is geïnstitueerd op 2 september 1836. De gemeente behoort bij het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten dat zo’n 150 gemeenten telt met in totaal ongeveer 108.000 leden. Het fundament van heel het kerkelijk leven is de Bijbel, Gods onfeilbare Woord. We belijden op grond van Gods Woord het gezag van de belijdenisgeschriften. Naast de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belijdenis van Nicea en de belijdenis van Athanasius zijn dit de zogeheten Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 

Vanwege de groei van de gemeente werd deze in de jaren zeventig van de twintigste eeuw gesplitst, waardoor de gemeenten van Middelburg-Centrum en Middelburg-Zuid ontstonden. Op 13 mei 1997 werd het huidige kerkgebouw, de Ter Hoogekerk, geopend. Het kerkgebouw telt 1250 zitplaatsen.

Meditaties en Gemeenteavonden

orgel

Ds. J.M.D de Heer

De eerder gehouden meditaties van Ds. J.M.D. de Heer zijn hieronder beschikbaar om te downloaden.

Middelburg, IMG_1567, fragment

Ds. M. Karens

De eerder gehouden meditaties van Ds. M. Karens zijn hieronder beschikbaar om te downloaden.