Evangelisatie​

Ons doel

Doel van de commissie

De commissie heeft als doel om de inwoners van Middelburg en de dorpen erom heen te bereiken met het Woord van God.

Activiteiten

In de hal van de kerk ligt evangelisatiemateriaal. Dit kan door alle gemeenteleden gebruikt worden om in hun omgeving te verspreiden.

Schriftelijke Bijbelcursus

Wilt u meer over de Bijbel te weten komen? Dat kan gratis via een van de schriftelijke Bijbelcursussen. U krijgt geen bezoek aan huis en wordt niet telefonisch benaderd. Alles gebeurt schriftelijk door leden van onze gemeente, ook de correctie van de ingestuurde lessen. Mondeling contact is, als u dat wilt, overigens altijd mogelijk. Een kort verzoekje, via onderstaand emailadres, is daarvoor voldoende. Om misverstanden of teleurstelling te voorkomen, wijzen wij erop dat onze schriftelijke cursussen niet bedoeld zijn voor mensen die lid of dooplid van een kerkelijke gemeente zijn: de behandelde onderwerpen zullen voor hen al bekend zijn doordat zij catechetisch onderwijs hebben gevolgd.

Bijbelcursus voor beginners

Het Oude Testament, behandeld in 14 lessen: o.a. over het ontstaan van de Bijbel, het gezag van de Bijbel, verhalen over profeten, koningen en het volk Israël, inclusief een handige toelichting op Bijbelse kernbegrippen.

Bijbelcursus voor gevorderden

In 14 lessen wordt dieper ingegaan op de inhoud van de Bijbel, met name het Nieuwe Testament. Deelname aan deze cursus veronderstelt bij de cursist enige basiskennis van de Bijbel.

Toelichting op de christelijke leer

Cursisten die de cursus 1 en/of 2 hebben gevolgd, kunnen verdergaan met een verrijkingscursus. Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus wordt in 20 lessen de christelijke leer in al haar onderdelen toegelicht. De vraag-en-antwoordmethodiek zorgt voor een gestructureerde, grondige, toegankelijke aanpak.

Aanmelden

Voor deelname aan deze cursussen kunt u zich aanmelden per e-mail: info@terhoogekerk.nl Natuurlijk zijn wij altijd bereid tot een gesprek, indien u dat wenst.

Links voor gratis Bijbel lezen:
gbs.nl
onlinebijbelcursus.nl
bmuonline.nl