Collecten​

Dit is het digitale collecteformulier van de Gereformeerde Gemeente Middelburg Centrum. U kunt hier uw collecten en/of giften veilig overmaken met de iDeal betaalmethode. Van harte aanbevolen!

Collectebonnen

Er zijn bonnen in vellen van 30 stuks.

Van € 0,45                    € 13,50 per vel

Van € 0,85                    € 25,50 per vel

Van € 1,80                    € 54,00 per vel

Van € 3,50                    € 105,00 per vel

Bestellen gaat als volgt:

U stort een bedrag op de IBAN-rekening NL36INGB0004907378 t.n.v. beheer collectebonnen Ger. Gem. Middelburg-Centrum, en vermeldt welke soort en hoeveel u er wenst, na ontvangst van dit bedrag worden deze dan bij u bezorgd in de oneven weken.

Contactpersoon collectebonnen: penningmeester Ter Hoogekerk.

email: penningmeesterterhoogekerk@gmail.com