Geschiedenis

Oorsprong Gereformeerde Gemeenten

De oorsprong van de Gereformeerde Gemeenten moeten we zoeken in de Afscheiding van 1834. Die Afscheiding werd aanvankelijk geleid door ds. H. de Cock en ds. H.P. Scholte, die echter spoedig eigen wegen gingen, o.a. door verschil van visie op kerk en verbond. Onder de afgescheidenen tekenden zich ook binnen korte tijd twee groepen af. Enerzijds waren er ‘de gemeenten onder het kruis’ (de benaming wijst op de vervolgingen, waaronder men gebukt ging), terwijl de andere groep bekend stond als ‘de afgescheidenen’. Het voornaamste verschilpunt tussen beide was dat de Kruisgemeenten geen erkenning van de overheid wilden aanvragen (dat zou een verloochening van Christus’ koningschap inhouden). Bovendien wilden de Kruisgemeenten vasthouden aan de Dordtse Kerkorde en de psalmberijming van Datheen. Toen in 1869 de Kruisgezinden en de Afgescheidenen zich toch wisten te vinden in de Christelijke Gereformeerde Kerk, gingen een drietal gemeenten niet mee: Lisse, Enkhuizen en Tricht. Een van de breekpunten was het bezwaar van deze drie gemeenten dat bij de Afgescheidenen het welmenend aanbod van Gods genade eenzijdig op de voorgrond werd gesteld, ten koste van de belijdenis dat het geloof een gave van God is. Nadat het aantal Kruisgemeenten behoorlijk was toegenomen, zien we deze gemeenten in 1907 samengaan met de Ledeboeriaanse gemeenten.

Geschiedenis Ter Hoogekerk

Gemeente is geïnstitueerd op 2 september 1836. Onze gemeente behoort tot het verband van de Gereformeerde Gemeenten. Daarvan zijn er in ons land ongeveer 155 met in totaal zo’n 100.000 leden. In verband met het steeds groter wordende parkeerprobleem bij het vorige kerkgebouw van de gemeente (de Segeersstraatkerk in het centrum van de stad) wordt besloten tot nieuwbouw. Op 16 januari 1996 geeft de gemeente Middelburg groen licht voor de start van de bouw. Op 13 mei 1997 wordt het gebouw geopend door een dienst waarin ds. J.J. Tanis voorging. Bij het gebouw is een parkeerterrein aangelegd met ruimte voor 250 auto's. Het gebouw heeft 1250 zitplaatsen.