Herdenkingsboek

‘Gods hand over de burg – de burg gedragen’ deel 2 (1918-1951) door W.M. Sturm

Opnieuw is een gedeelte van de kerkgeschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg beschreven. De lezer wordt meegenomen in de geschiedenis van de gemeente temidden van de crisisjaren, de aangrijpende gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog en de wederopbouw. Ondanks een periode van onrust, benauwdheid en strijd werd de gemeente in de Segeersstraat gedragen door Gods hand. Zijn hand was kennelijk over de burg. Bovenal komt naar voren hoe de Heere op bijzondere wijze heeft gewerkt in de gemeente. Talrijke bronnen en foto’s zorgen voor een boeiend stuk geschiedenis van de kerkelijke gemeente. Dit rijk geïllustreerde boek bevat 384 pagina’s.
  • deel 2 kost € 27,50 inclusief verzendkosten
  • deel 1 is ook nog verkrijgbaar voor € 17,50 inclusief verzendkosten
  • setprijs van deel 1 en 2 bedraagt € 42,50 inclusief verzendkosten

U kunt het boek (de boeken) bestellen door het bedrag van uw keuze over te maken op rekening van de Penningmeester Ger. Gem. Middelburg-C., NL 61 RABO 0385323115 met vermelding van uw naam en adres, gedenkboek deel 2 en/of 1. Voor vragen: herdenkingsboekmiddelburg@gmail.com