Ter Hoogekerk

Gereformeerde Gemeente Middelburg Centrum

In deze ernstige tijd is het allermeest nodig om onderwijs te ontvangen vanuit Gods Woord. Dat onderwijs komt ook tot ons door wat in het verleden is geschreven in tijden van nood. Elke vrijdag zal een passage worden aangereikt ter overdenking.

 

Moede van het zuchten

Ds. Th. van der Groe

(1705-1784)

Vrees voor Gods oordelen

Ds. B. Smijtegelt

(1665-1739)

De torenbouw van Babel (deel 3)

Dr. F.W. Krummacher (1796-1868)

De torenbouw van Babel (deel 2)

Dr. F.W. Krummacher (1796-1868)

De torenbouw van Babel (deel 1)

Dr. F.W. Krummacher (1796-1868)

Lessen uit ziekte (deel 3)

J.C. Ryle (1816-1900)

Lessen uit ziekte (deel 2)

J.C. Ryle (1816-1900)

Lessen uit ziekte (deel 1)

J.C. Ryle (1816-1900)

God zal ons het goede doen zien

T.A. Clarisse jr. (1795-1828)

Plichten voor Gods volk tijdens oordelen

Justus Vermeer (1696-1745)

God tuchtigt en laat Zich verbidden

Ds. A. Hellenbroek (1658-1731)

Voor- en tegenspoed over goeden en kwaden

Kerkvader Augustinus (354-430)

Klacht uit de diepte

Ds. Joh. Groenewegen (1709-1764)

Wraakzwaard deel 7

Willem Teellinck (1579-1629)

God, ook in tegenspoed Vader der gelovigen

Ds. A. Hellenbroek (1658-1731)

Wraakzwaard deel 6

Willem Teellinck (1579-1629)

Goede raad in tijden van nood en ongeluk

Dr. John Owen (1616 – 1683)

Wraakzwaard deel 5

Willem Teellinck (1579-1629)

God heeft macht over alle plagen (2)

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Wraakzwaard deel 4

Willem Teellinck (1579-1629)

God heeft macht over alle plagen (1)

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Wraakzwaard deel 3

Willem Teellinck (1579-1629)

Gods voorzienigheid een raadsel

William Cowper (1731-1800)

Wraakzwaard deel 2

Willem Teellinck (1579-1629)

Gods slaande hand op ons eiland

Ds. B. Smijtegelt

(1665-1739)

Gods nabijheid in ziekte

Ds. Th. van der Groe

(1705-1784)

Wraakzwaard deel 1

Willem Teellinck (1579-1629)

Een nadrukkelijke aansporing

Ds. Thomas Boston

(1676-1732)

Willem Teellinck en zijn boek ‘Zie de Mens’

Klik hier voor Hoofdstuk 16

Ernstige opwekking om de Heere Jezus Christus de Gekruiste steeds voor ogen te hebben, en aan Zijn bitter lijden te gedenken.

Verband tussen melaatsheid en zonde

Wulfert Floor (1818-1876)

Pestziekte in de stad

Dr. M. Luther (1483-1546)